Total Pageviews

Monday, May 6, 2013

NAFASI ZA MAFUNZO NA INTERNSHIP : MAY INTAKE

Taasisi  ya  RafikiElimu  Foundation   inapenda  kuwatangazia  vijana  wa  kitanzania  nafasi  za  mafunzo :KOZI  ITAKA YO  FUNDISHWA : 
    HIV/AIDS  AND  COUNSELLING FOR  WOMEN.
SIFA   ZA  MWOMBAJI  NAFASI :
1.Awe  wa  jinsia  ya kike ( Msichana/Mwanamke )
2 Awe   mtanzania    mwenye  umri  wa  kuanzia  miaka  18  hadi  45.
3. Awe   na  elimu  ya  kuanzia  kidato  cha sita   nakuendelea au  awe  mwanafunzi  katika  taasisi yoyote   ya  elimu  ya  juu.
4. Anayeweza  kusoma  na  kuelewa  kwa  njia  ya  masafa  marefu. 
6. Akiwa   na  ufahamu wa msingi  (  Basic  Knowledge  )  wa masuala  ya Research   atafikiriwa   kwanza.
7.  Awe  anaishi    katika  wilaya yoyote  iliyopo  Tanzania  bara.
MUDA  WA  MAFUNZO : Mafunzo  haya  yatafanyika  kwa  muda  wa  miezi  mitatu.  Mwezi  mmoja  utakuwa  ni  mafunzo  kwa  njia  ya  nadharia  na  miezi  miwili  itakuwa  ni  mafunzo  kwa  njia  ya  vitendo  ambayo  yatafanyika  mashuleni na   kwenye  vituo  vya  mafunzo ya  ujasiriamali.
BAADA  YA  KUHITIMU : Wahitimu  wa  mafunzo  haya, watapata  nafasi  ya  kuandika  kwa  pamoja    kitabu kinacho  wahusu  wanawake wa  Tanzania   naUkimwi pamoja  na  nafasi  ya  kufanya  internship  kwa  miezi miwili  katika  taasisi inayojihusisha  na masuala  ya  wanawake  na ukimwi Tanzania.
 ADA  YA  MAFUNZO: Ada  ya  mafunzo  haya  maalumu  ni  shilingi  elfu     25   tu  kwa  mwezi.
ADA  YA  FOMU   A MAOMBI :  Ada ya Fomu ya maombi  ya  kujiunga na  masomo  haya ni shilingi  Elfu  12 tu.
Tuma  maombi   ya  fomu  ya  kujiunga  na  mafunzo-kazi  haya   kupitia  barua  pepe yetu  ambayo  ni :  rafikielimutanzania@gmail.com.
Maombi  yaelekezwe  kwenda  kwa  :
Mkurugenzi  Mtendaji,
RafikiElimu  Foundation,
Centre  For  Distance  Learning  Programme.
S.L.P  35967,
Dar  Es  salaam.
Mwisho  wa  kupokea  maombi  ni  tarehe   17  MEI  2013
Mafunzo  yataanza, tarehe        21 MEI     2013.

No comments:

Post a Comment